Начало
За нас
Клиенти
Цени
Услуги
Контакти
Полезни връзки
български english
 

 

Рискови Капитални Инвестиции ООД

БЪРЗИНА, КАЧЕСТВО, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Агенция за недвижими имоти "ТРИАДА" 

Как да платим данъците и осигуровките си по Интернет?

   Вече можете да платите своите данъци и осигуровки по-лесно, отколкото досега. Необходимо е да посещавате офис на НАП, разполагате с по-удобен и бърз начин да изпълните своите задължения.

   Първото условие, за да ползвате услугата за плащане по интернет, е да притежавате банкова дебитна карта. Ако имате, трябва да заявите желанието си картата да се използва за разплащане в интернет. Това може да стане в банката-издател на Вашата карта или от банкомат на същата банка.

    Следващата стъпка е да регистрирате банковата карта в системата за електронни плащания "ePay.bg". Интернет адресът на системата е www.epay.bg .

    За да платите данъците и осигуровките си чрез интернет, Ви е необходима още една регистрация - в сайта на приходната администрация www.nap.bg . Регистрацията изисква попълване на онлайн формуляр за регистрация на нов потребител.

    ВАЖНО! От началото на 2006 г. обслужването на местните данъци и такци (данък сгради, такса смет, данък върху превозните средства, данък при приходите на имущество и т.н.) премина към общинската администрация. За това от системата "Плащане на данъците и осигуровките по интернет" е премахнат модула за плащане на местните данъци и такси (МДТ). Те се плащат по банковите сметки, разкрите в съответната община или на каса в местните структури за обслужване на МДТ. Повече информация за местните данъци и такси в София може да намерите на www.sofia.bg/mdt.asp.


Как става регистрацията в системата ePay.bg?

   Вие можете да се регистрирате в системата като въведете еднократно информация за банковата си карта, след което ще получите свой клиентски идентифиционен номер (КИН). Задължително при регистрацията е попълването на:

  • име, презиме, фамилия
  • ЕГН
  • адрес за кореспонденция
  • телефонен номер
  • електронен адрес (e-mail)
  • потребителско име и парола

Как става регистрацията в интернет-страницата на приходната администрация?

  
 За да плащате по интернет, трябва да се регистрирате в сайта на НАП www.nap.bg,като въведете еднократно информация: съответно физическо или юридическо лице. Необходимо е впишете трите си имена и ЕГН (ако сте физическо лице) или пълното наименование на фирмата и БУЛСТАТ (клиентски идентификационен номер от системата ePay.bg).


Как става плащането на данъци през интернет-страницата на приходната администрация?

   Можете да преминете към плащане на данъците и осигуровките си по интернет, след като имате регистрирана банкова карта, регистрация в системата ePay.bg и регистрация в сайта на приходната администрация. Влезте в системата със своето потребителско име и парола и изберете "ново плащане".

   След като потвърдите, че приемате условията, е необходимо да изберете от списъка на данъчните и осигурителните задължения колко от тях желаете да платите. Въведете броя на платежните документи. Това е необходимо, защото на всеки вид данък, такса, лихва, осигурителна вноска се попълва оделен платежен документ.

   Следващата стъпка е да изберете към коя териториална дирекция на НАП да бъдат преведени парите за всеки един от данъците и осигуровките, които желаете да платите. След това вече са визуализирани платевните нареждания, като голяма част от информацията в тях е попълнена автоманично.

   За да се осъществи плащането по платежните нареждания, които сте попълнили, системата Ви прехвърля към сайта на ePay.bg. Там трбва да въведете потребителското си име и парола и да потвърдите заявките за плащане. Това е последната стъпка при плащане на данъчните или осигурителните Ви задължения по интернет. Ще получите съобщение по електронната поща за извършените от Вас плащания. Пазате това електронно съобщение!

Какво още трябва да знаете?

   Добре е да знаете, че плащането се счита за извършено в деня на заверяване на сметката на офиса или териториалната дирекция на НАП. Това е деня, в който изпратената от Вас сума постъпи по сметка на приходната администрация.
Наредените от Вас суми ще постъпят по сметката на приходната администрация не по-късно от 3 работни дни след датата, на която ePay.bg потвърди, че плащането е извършено. Затова Ви препоръчваме да не чакате последния срок за плащане, защото има опасност парите ви да престигнат след крайната дата.

   

 

 

 

Партньори | Триада | Vesselino | VCI

Tyxo.bg counter