Начало
За нас
Клиенти
Цени
Услуги
Контакти
Полезни връзки
български english
 

 

Рискови Капитални Инвестиции ООД

БЪРЗИНА, КАЧЕСТВО, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Агенция за недвижими имоти "ТРИАДА"
 

 


 

 
 

 

  


Въпроси свързани с работещи фирми

1. Как могат фактурите за гориво да минат, като разход в моята фирма?

2. Каква е разликата в осигуряването между граждански и трудов договор?

3. При какви случай може да се ползва данъчен кредит от фактурите за горивото на леките автомобили?

4. Здравейте, бих искала да знам какви са точките които трябва да бъдат опоменати в една класическа бланка за заявка на изработка на даден продукт. В случай че единото лице е продавач (търговски представител), а другото купувач (клиент)кои са рискожете и задълйенията на едният и на другиът по закон?

5. Искам да попитам дали се признава трудов и осигурителен стаж при работа на граждански договр?

6. Бих искал да Ви попитам дали се дължат осигрителни вноски за собственик на ЕООД/друг казус/, който от години е в чужбина, като имате предвид, че фирмата няма дейност, но всяка година е подавана декларация с нули по Интернет. Получава се обаче писмо сега от НОИ, че се дължат осигурителни вноски за ЗО за 2002 и 2003г. Как да посъпи този човек - да си внася ли вноските за ЗО или...?

7. На какъв договор трябва да се назначи преподавател на постоянен трудов договор в държавно училище, когато замества свой колега/колежка по спешност в частно училище? Бихте ли ми посочили нормативния документ, с който се урежда този въпрос? 2) Бихте ли ми отговорили може ли преподавател да бъде назначен на работа в частно училище на граждански договор по принцип?

8. Здравейте! Имам следното питане: гражданският договор може ли да послужи за добиване на необходимия брой точки за пенсиониране? Или,казано с други думи, за пенсиониране не ми достигат точките равни на 1 година и 1 месец трудов стаж. През последната година работя като чистачка на граждански договор. Мога ли да използвам този стаж за целта, или гражданските договори все още нямат тежест при събиране на точките за пенсиониране. Благодаря!

9. Въпросът ми може би е много наивен, но ме интересува следното: Има ли някакви ограничения за срок на граждански договор и какви са те ако има?

10. Работя в частна фирма на договор сам от 4 месеца.Наложи се да ползвам болнични,но не ми бяха заплатени,имам ли право на обезщетение?

11. Какъв оборот трябва да има фирмата през последните 12 месеца , за задължителна регистрация по ДДС?

12. Съпругата на брат ми започна работа в чужбина. Имат малко дете на 2 години и тя не може да го гледа. Той работи в фирма на трудов договор и си пусна молба за 6 месеца неплатен отпуск за гледане на детето им. Положението в фирмата за брат ми все още не е изяснено. Има вероятност да го съкратят, уволнят или .... Могат ли да му откажат правото на отпуск за гледане на детето им? Може ли някъде да потърси защита на правата си за гледане на детето им?

13. Регистрирах ЕООД. Интересува ме какви ежемесечни вноски за соц. и здравно осигуряване дължа върху 200 лв. осигурителен доход. На едно платежно ли се подават и под каква параграфи. Много Ви благодаря.

14. Здравейте.Много съ Ви бллагодарен за отговорите.Сега отново имам казус, за който ми е нужна помощ.Съдружник напуска ООД.Подал си е предизвестие 3 месеца/както е по ТЗ/.Той обаче НЕ Е съдружник от самото начало на ООД-то, а само от няколко месеца.В такъв случай разбрах, че трябва за изплащане на дружествения дял да се направи счетоводен баланс за месеца преди напускането и баланс към месеца следващ напускането му.От съпоставянето на двата баланса се получава нетна стойност на Активите и Пасивите, която се отнася за периода на неговото участие в дружеството.От тази нетна стойност се определя чистата стойност на дружествения дял и по броя на дяловете му в дружеството следва да се изплати получената сума+дивидент от пеалбата и допълнителни вноски.Тук обаче идва и проблема.Получава се една отрицателна величина за стойност на др.дял, което ме притеснява.наистина дружеството е работило на загуба в този период, но редно ли е така да се получи?Правилно ли разсъждавам?Трябва ли да изплащаме нещо на този човек?Моля ви помогнете.Ако трябва мога да ви изпратя реалните цифри с изчисленията по балансите.Само кажете как да постъпя.Предварително Ви благодаря.Ще чакам решение.

15. Имаме служителка, работила на 4ч във фирмата ни, в продължение на 6 месеца, която напусна. 1. В трудовата й книжка прослуженото време 6 месеца ли ще бъде? 2. Валиден ли е текста, който трябва да се впише: Трудовият и осигурителният стаж е равен?


16. Здравейте.Благодаря Ви за проявения интерес към казуса-наистина е интересен.Надявам се че няма да съм нахален ако ви помоля да прегледате файла, който Ви пращам и да ми дадете еспертно си мнение.На първата страница съм направил сравнителен баланс към месеца преи постъпването му в ООД-то и месеца след напускането му.на втората страницица са изчисленията за дела, за които Ви казах че се получава отрицателен знак и ме притесни.Моля Ви ако нещо не съм прав в методиката на изчисления, ми кажете как да постъпя.Ще ви бъда благодарен с всякакви съвети по казуса.Благодаря!Ще Ви държа в известност за развититето на случая.

17. През м.април имам закупена стока от внос(Полша),доставена и обработена на митницата чрез DHL. По митническа декларация е платено 20% ДДС върху основа, образувана от стойността на стоката по фактура и разходите на DHL по доставката (мито и акциз не се дължи). Имам ли право на данъчен кредит при тази покупка и как да се отрази това при месечната справка-декларация по ДДС в \"дневника за покупки\". Кой документ да се посочи - оригиналната фактура, митническата декларация или нещо друго

18. Уважаема В и М компания, Въпросът ми е: при ЕООД на патент с един служител (управителя), дали се прави годишното изравняване на вноските за ДОО и ЗО и по каква формула, в двата случая на възможно осигуряване, описани в отговора на 22 въпрос.

19. Как се формира процента 42.7% в другия вариант на текущо осигуряване на управителя на ЕООД по отг.22 в сайта Ви? Въвху кои суми се дължи ДОД? ("Ако сте избрали да се осигурявате по договор за управление и контрол плащате осигуровки минимум върху минималния осигурителен праг за съответната дейност която извършвате в размер на 42.7% след като сте приспаднали 10% от възнаграждението. Върху тези суми се дължи и Данък общ доход.") В този вариант тези осигуровки окончателни ли са за годината или се уравняват след год. приключване? Разрешено ли е преминаването от единия в другия вариант през годината? Причината за въпросите ми е, че до сега съм работил като ЕТ и при годишното изравнявяне съм стигал и плащал за максимума на осиг.доход, което вече е голяма тежест. Сега започвам с ЕООД и се надявам да има по благоприятен вариант, който да избера навреме.

20. В ЕООД регистрирано по патент (както е моя случай) се изплащат месечни осигуровки по един от двата варианта обяснени от Вас. В първия вариант - самоосигуряване - месечните вноски за ДОО и ЗО са 29+6=35% или 32+6=38% по избран осиг. доход от 220 лв. до 1300 лв. С това с осигуряването е издължено. Тъй като фирмата ми работи по патент, се плаща и определения за дейността данък и ако не се превиши год. оборот 50 хил.лв. не се дължат други данъци при приключване на годината, независимо от годишния резултат - приходи/разходи. Ако това е така, очебийна е разликата с ЕТ (по патент), където големият годишен доход на фирмата се облага чрез годишното изравнявяне за ДОО и ЗО, от което съм си патил до сега. Тази огромна полза при облагането в случая на ЕООД на патент в сравнение с ЕТ ме кара да си мисля, че нещо не съм разбрал... При втория вариант на облагане, отново за фирма ЕООД на патент, на база заплатата по договор за управление и праг 380 лв. по таблиците на НОИ, месечната вноска за ДОО и ЗО е (380 - 10% от 380)х 42.7% и с това се приключва с дълговете към НОИ. Остава облагането на доходите по ДОД, за които се споменава в отговор 22 от сайта Ви. ("Ако сте избрали да се осигурявате по договор за управление и контрол плащате осигуровки минимум върху минималния осигурителен праг за съответната дейност която извършвате в размер на 42.7% след като сте приспаднали 10% от възнаграждението. Върху тези суми се дължи и Данък общ доход.") При заплата 380 лв. каква е месечната сума, която подлежи на облагане с ДОД, например (380 - 10% от 380 - 42.7% от 342) , годишно ли се плаща или ежемесечно? Нека не забравяме, че обсъждаме ЕООД по патент.

21. Моля Ви, разяснете ми у нас има ли практическо приложение и реални действия по казуси, свързани с чл.80, ал.1, 3 и 4 на ЗДДС. Ако е възможно, да ми подскажете и допълнителна нормативна база, за да бъда полезна и да отговоря на питания на чуждестранни физически лица, изнасящи стоки от България. /За улеснение съм Ви копирала съответните текстове от последното изменение на ЗДДС/ Чл. 80. (1) Възстановява се платеният данък върху добавената стойност по документи на чуждестранни физически лица, извършили покупки на стоки за лично потребление с начислен данък, след напускане на територията на страната и при условие, че тези стоки се изнасят в непроменен вид. (2) (В сила от 1.01.2000 г.) Възстановява се платеният данък върху добавената стойност на чуждестранни юридически лица, регистрирани по този данък в страни, които възстановяват данък върху добавената стойност на български юридически лица за ползвани от тях услуги на територията на страната. (3) Условията, документите и редът за възстановяване по ал. 1 и 2, както и видовете услуги по ал. 2 се регламентират със специални наредби. (4) Митническите органи удостоверяват износа на стоки по ал. 1 чрез заверка на специален формуляр по образец.

22. Може ли да бъде ключен граждански договор с учител работещ в езикова школа на ненормирано работно време

23. Регистрирана съм по ТЗ като ЕТ. Осигурявам се като самоосигуряващо се лице.Наскоро започнах работа по трудов договор.Съпругът ми е безработен.Възможно ли е и по какъв начин цялата дейност на фир- мата да се прехвърли на негово име т.е. той да е управител. Като какъв трябва да се осигурява и на какви проценти? Роден е след 60 та година. Декларации и др. данъчни документи от кое име трябва да се подават?В годишната данъчна декларация в справката на НОИ неговите осигурителни доходи ли се попълват и върху тях ли се прави годишно изравняване

24. Здравейте, Имам фирма за търговия с дрехи. Ползвам магазин, който е собственост на фирмата на съпруга ми. Може ли моята фирма да заплаща наем на неговата и има ли някакви ограничения в размера поради това, че сме \"свързани лица\"?

25. Съдружник съм в \"Медицински Център\" ООД, упълномощена съм с Договор за управление да представлявам и управлявам дружеството. Всичко това е отразено в съдебното решение.Въпроса ми е:Какъв е осигурителния доход върху който трябва да бъда осигурена?

26. При двустранно счетоводство по коя сметка от гр. 60 се отразява разходът за възнаграждение по граждански договор?

27. Кой разходи са нормативно признати?

28. Имаме служителка която е в отпуск по майчинство от 2000г.,получишме от нея молба за прекратяване на трудовия договор.Длъжнили сме да изплщаме неизползваната полагаща се платена годишна отпуска за периода 2000-2005г.Ако трябва, на каква база да се изчисли.

29. Аз съм ЕТ.Необходима ми е консултация какви са процентите на осигурителните вноски за ПО,ДЗПО,ЗО за работник и за работодател за 2005г?

30. Аз съм регистрирана като ЕТ по ТЗ. Тъй като ми се роди дете 2003 г. и не желаех да си плащам осигурителните вноски сключих договор за прокура с дядо ми. Но този договор за прокура не е нотариално заверен, а от отговорите, които прочетох до момента виждам, че е необходимо. Също така с дядо ми, който е пенсионер имам подписан и граждански договор за възнаграждението, което той получава или 100 лв. е записано в гражданския договор. В момента вече изтича майчинството ми и аз отново трябва да възобновя управителските функции на ЕТ-то. Как да прекратя договора за прокура и гражданския договор? Необходимо ли е да подавам уведомление към НОИ за прекратяване на гражданския договор? Особено голям ли е проблема, че договора за прокура не е вписан в съда? До момента, тъй като дядо ми е пенсионер аз съм му плащала само 6% ЗО върху възнаграждението посочено в гражданския договор? - това е вярно според мен, а според вас?

31. Имам регистрирано ЕТ (оборот под 50 000лв.), занимаващо се с ремонт на компютри, принтери и т.н. Патентно регистриран съм. Интересува ме как мога да извършвам и друга дейност през същата фирма, която не подлежи на патентна регистрация - разработка на софтуер, реклама. Тряба ли да се регистрирам и по ЗКПО?

32. Може ли да се наеме непълнолетно лице с гражданси договор,как и при какви условия?

33. Здравеите,бихте ли ми казали какви са ставките за ДОД?

34. Основната дейност на фирмата ни е кабелна телевизия. Имаме обект в едно село с малко на брой абонати. Може ли да назначим пенсионер на граждански договор, който да работи с преносим касов апарат и да събира таксите. Чистата сума за получаване на месец е под минималната работна заплата за 2005 г?

35. Здравейте , счетоводител съм но имам следното затруднение Може ли собственик но ЕООД да работи на трудов договор в собствената си фирма Ще Ви бъда благодарна ако ми помогнете.

36. Как да проверя патентния си данак в интернет?

37. Здравейте,в момента живея в Добрич,мисля да се занимавам с автоел.услуги. не мога да се ориентирам каква група е града и какъв патентен данък ще дължа?

38. Дружество с ограничена отговорност е наело магазин, собственост на физическите лица- съдружници. За да го приведе във вид за използване е направило ремонт на стойност 20 000 лв.Следва ли този ремонт да се осчетоводи като дълготраен нематериален актив, който да се амортизира за срока на договора, но не повече от 25% годишно, или има друг начин да се отчете като текущ разход.Ако е възможно второто,кави доказателства и основания да се представят за това?

39. Дружество с ограничена отговорност е наело магазин, собственост на физическите лица- съдружници. За да го приведе във вид за използване е направило ремонт на стойност 20 000 лв.Следва ли този ремонт да се осчетоводи като дълготраен нематериален актив, който да се амортизира за срока на договора, но не повече от 25% годишно, или има друг начин да се отчете като текущ разход.Ако е възможно второто,кави доказателства и основания да се представят за това?

40. Как да изчисля социалните осигуровки, които плаща работонаемателят и колко е данякят общ доход.достатячно е да ми кажете и кяде да погледна за справка.(става въпрос за това как изглежда сяотношението брутто и нетто при заплатите в порядяка на 1000 до 2000 лв)?

41. Здравейте, имам два въпроса 1.\"Свързани лица\" ли са братя, от които единият е едноличен търговец, който има собствена фирма, занимаваща се с транспортна дейност, а другият е управител на ООД, което също упражнява транспортна дейност.Едноличния търговец е съдружник в ООД-то, но като физическо лице, а не като ЕТ. 2.При продажба на ДМА-товарен автомобил,по коя цена се продава: данъчна, застрахователна или пазарна?А данъчната основа цената на придобиване ли е?

42. Имам такъв въпрос: внасят ли са осигуровките върху обещетение по чл.222,ал.1 от КТ на съкратен по чл.328,ал1т.2 и зачитали се за осигурителен стаж, ако да, къде и как трябва да бъде отразен? През този период има ли право лицето да се регистрира в бюрото по труда?

43. Имаме ООД, което се занимава с рекламна и издателска дейност. Проучваме възможностите, за да се заемем и с покупко-продажба на недвижими имоти. Колко е патентният данък и налага ли се да се регистрира нова фирма или е изгодно тази дейност да се извършва в съществуващото вече ООД. Какво според Вас е необходимо да направим, за да можем да се занимаваме с новата дейност?

44. Как да изчисля данък общ доход за лице на граждански договор със заплата 300.00 лева за месец август?

45. Имам граждански договор за консултант като лицето е родено след 1960 и се осигурява на друго място по трудов договор. Въпросът ми е какви вноски дължи то и съответно възложителят по граждански договор и как се внасят а и каква информация да подам в НОИ и докога?

46. Здравейте! Много Ви благодаря за бързият отговор! Исках да попитам само още нещо- за платежните- те са към бюджета и са 3 бр. нали така? На 1 за фондовете на ДОО, 1 за ДЗПО и 1 за ЗО, обаче нещо не се ориентирам в параграфите! Ясно е, че за ЗО са 2- параграфа- за личните и за с/ка на работодателя- т.е. 2 платежни- обаче за ДОО и ДЗПО не мога да открия правилните- има ли ги отделно или са общо за лицето и за възложителя?

47. Къде да намеря разходните норми за горива на товарни автомобили, които не са включени в Наредбата за разходите на горивата, имам предвид, че автомобилите са по-нови като модели?Протокол, подписан от компетентно лице/инспектор от ДАИ/ ще ми свърши ли работа при една проверка от Данъчното? Има предвид ще ми бъде ли признат този разход? И още един въпрос: Имам левова и валутна сметка-при служебна покупка на валута/тоест банката си прехвърля автоматично сума от валутната в левовата сметка/ как трябва да се осчетоводи? Според мен контировката е следната: Дт 503 Кт 504-с количеството на валутата и левовата стойност по курса за деня-тогава ми се равнява само едната сметка, а другата остава неравнена със салдото по банковото извлечение... Моля Ви, помогнете ми за тази валутна сметка-много ми е неясна-ако е възможно напишете ми всички операции, които могат да се извършат с тази сметка. Например: 1. Теглене на левове от валутна сметка. 2. Плащане към левов доставчик от валутна сметка. 3. Захранване на ДДС сметка от валутна сметка?

48. Здравейте, при извършване на транспортна дейност извън страната, т.е. междунареоден транспорт как се отчитат разходите, направени от шофьора извън България, имам предвид винетки, паркинг, ферибот и т.н., знам че се прави командировъчна заповед на шофьора за извършване на услугата, дават му се пари с авансов отчет за валута, има пътен лист и всички останали документи. След завръщането му се попълва авансовият отчет и се приключва съответно с връщане/възстановяване на сума. Описват ли се разходите в авансовият отчет? За тях има документи/фактури/, издадени от съответната страна. Като разходи за командировка ли се отчитат или като разходи за материали, външни услуги и т.н.? А задължително ли е СЧЕТОВОДНО да се изплащат на шофьора командировъчни за дните в командировка или не? Шофьора е назначен на трудов договор във фирмата на минималния осигурителен праг за съответната дейност, но получава друга заплата предварително договорена с управителя.

49. Трябва да назнача физ.лице за изпълнителен директор в АД. Как да направя договора? Трябва ли да се обърна към юрист? Аз съм счетоводител. Как да начисля осигуровките и как да изплатя сумата? Като трудов договор ли? Трябва ли да го регистрирам в НОИ? Да се съобразя ли с мин.осигур.праг за ръководител?

50. Счетоводител съм в строителна фирма с дейност в Германия/без да имаме седалище там/. Имам следния проблем-тази година Данъчна служба в Германия започна проверка на дейността ни, за да провери дали са правилно начислени и внесени дължимите ДОД и УЛАК. Освен тези данъци, които се дължат в/у работните заплати не плащаме друго в Германия. В този случай имат ли право съгласно международнто законодателство да изискват да представим документи като баланс, ОПР, год.дан.декларация и др. които отразяват дейността и фин.резултати на фирмата сумарно от дейностите ни и в България и в Германия? Или трябва да представя само пряко касаещите дейността ни в Германия?

51. Дължи ли се данък в/у ком.в чужбина от управители по ДКУ?

52. моля да ми помогнете по следния казус. ЕТ е собственик на производствена сграда, която отдава под наем на ЕООД. Собственика и на двете дружества е един и същ. ЕТ не извършва дейност. Съгласно клаузите в договора, той е възмезден като ремонтите по сградата са за сметка на наема. Тези ремонти ЕООД ги отчита като текущи разходи. Правилно ли е или трябва да ги отразя като НДА и да им начислявам амортизации. Бих ли могла да имам проблем с данъчните. В самия договор няма уговорен друг паричен наем?

53. Има ли право работодател да прилага чл.331 от КТ по отношение на работник, който има отработени по- малко от десет дни във фирмата? В случай че може - как се изчислява обезщетението по чл.331 ал.2? Ако не може - кои са правните основания за тази забрана?

54. Как се осчетоводяват допълнителните вноски от съдружници по чл.134 ал.3 от ТЗ?

55. От гр. Видин съм и искам да регистрирам агенция за недвижими имоти. Каква е процедурата и размера на патентният дънък, има ли такъв или облагането става по друга схема?

56. Регистрирано дружество по ДДС има вемане от клиент който също е регистриран по ДДС.Дружеството доставчик отпада от регистрация по ДДС.Как ще се уреди въпроса сплащането на фактурите от клиента по фактурите които са с ДДС> от 1000 лв?

57. ЕТ съм и имам хранителен магазин.Бихте ли ми казали как трябва да се отчитат стоките в магазина-по отделни артикули или по групи стоки (на касовия апарат има няколко групи-алкохол, безалкохолни, месни, млечни, тестени,перилни...)?Ако трябва да се отчитат по групи как се определя на каква стойност трябва да се изпишат продадените стоки, тъй като в една група има стоки с различна дост.цена и се продават с различна надценка? Ако трябва да се отчитат по отделни артикули как се определя какво количество от тях и продадено?

58. Благодаря Ви за бързия отговор.Той съвпада с моето предположение.Все пак продължава до ме смущава факта, че в чл.331 пише "последното получено месечно брутно трудово възнаграждение". Това предполага, че трябва да има получено възнаграждение(макар и не за пълен месец)или поне месецът да е изтекъл и такова да е начислено.В противен случай работникът не би могъл да се ориентира какво обезщетение му се придлага срещу съгласието му да се прекрати трудовото му правоотношение. Смятате ли,че при една ревизия данъчните инспектори биха разгледали това плащане като "източване" на пари от фирмата и избягване плащането на данъци ?

59. Здравейте, интересува ме какъв начин на данъчно облагане ще се приложи при магазин за електронна търговия(интернет търговия) с годишен оборот до 50000лв.В ЗОДФЛ интернет търговията не е посочена като патентна дейност?

60. ЕТ извършва дейност търговия на дребно -продажба на хр.стоки.Фирмата е регистрирана по ДДС.За предходната година-2004г. оборота е 48000 лв.Трябва ли за 2005г. да подам патентна декларация независимо,че съм регистрирана по ДДС- чл.30 ал. 1 ЗОДФЛ?

61. Има ли възможност и процедура по която законно и без да ми бъдат начислявани глоби и лихви да отложа плащането на ДДС за месеца? Прочетох закона, но в него пише само че мога да отложа подаването на справка-декларация по ДДС, за плащането не пише конкретно?

 

Партньори | Триада | Vesselino | VCI