Начало
За нас
Клиенти
Цени
Услуги
Контакти
Полезни връзки
български english
 

 

Рискови Капитални Инвестиции ООД

БЪРЗИНА, КАЧЕСТВО, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Агенция за недвижими имоти "ТРИАДА" 

Счетоводни услуги

 • Определяне формата на счетоводство.
 • Изготвяне на счетоводна политика.
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
 • Завеждане и оперативно водене на счетоводната отчетност съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Националните и Международни счетоводни стандарти и другите действащи нормативни актове.
 • Абонаментно бизнес - обслужване на физически и юридически лица.
 • Начисляване на работните заплати и дължимите хонорари.
 • Социално и здравно осигуряване - определяне на осигурителната вноска, подготовка на необходимите банкови документи, изготвяне и подаване месечните декларации към НОИ за осигурителния доход.
 • Изготвяне и подаване месечните дневници и справки - декларации по ЗДДС.
 • Определяне размера и текущо начисляване на данъчни задължения.
 • Изготвяне амортизационни планове на дълготрайните активи, редовно начисляване на амортизации.
 • Извършване на преоценка на активите, пасивите и разчетите.
 • Извършване на инвентаризации, съгласно нормативните разпоредби.
 • Месечно приключване с отчет за финансовото състояние на фирмата, изготвяне на Оборотна ведомост, Главна книга, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричния поток, Баланс.
 • Изготвяне и подаване статистическите форми за НСИ.
 • Изготвяне, представяне и защита на годишния счетоводен отчет пред НАП.
 • Заверка на Годишни счетоводни отчети (ГСО), съгласно изискванията на чл.34 от Закона за Счетоводството.
 • Редовно завеждане на счетоводните книги и регистри.
 • Ежемесечно подаване на необходимата информацията за икономическото и финансовото състояние на обслужваните фирми.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации.
 • Изготвяне на справки за текущото икономическо и финансово състояние на фирмите и анализ на същото.

 
 

Партньори | Триада | Vesselino | VCI

Tyxo.bg counter